Promienniki Ex – antywybuchowe, katalityczne

Polski English

EKOLOGICZNE PROMIENNIKI EX - ANTYWYBUCHOWE, KATALITYCZNE

DZIAŁANIE: BEZPŁOMIENIOWE SPALANIE

aż 2 LATA GWARANCJI NA PROMIENNIKI 

Działanie promienników Ex (czyli antywybuchowych, bądź inaczej katalitycznych) polega na katalitycznym łączeniu gazu z powietrzem w złożu platynowym podgrzanym do temperatury co najmniej 250C. Reakcja odbywa się bez iskry zapłonowej w przeciwieństwie do wszelkich innych urządzeń tego typu zasilanych gazem, dlatego promienniki katalityczne mogą być swobodnie stosowane w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe lub składowane są materiały łatwopalne lub unoszą się palne opary.

Produktami spalania katalitycznego jest: para wodna i dwutlenek węgla oraz energia elektromagnetyczna emitowana bez emisji tlenku węgla CO, niespalonych węglowodorów i tlenku azotu.

Promienniki katalityczne mają szybki czas rozgrzewania, co przekłada się z kolei na oszczędności w zużyciu energii sięgające nawet 80%.

PROMIENNIKI DZIĘKI PEŁNEMU UTLENIANIU I BRAKU EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY ( typu CO, NOx) ORAZ DZIĘKI 100% KONWERSJI ENERGII GAZU W CIEPŁO MOGĄ BYĆ STOSOWANE WSZĘDZIE. 

UWAGA! Promiennik katalityczny zamiast źródła zapłonu posiada złoże platynowe - dzięki temu są to idealne promienniki antywybuchowe, które można stosować w miejscach narażonych na eksplozję!

NASZE PROMIENNIKI KATALITYCZNE TO PROFESJONALNE URZĄDZENIA GRZEWCZE. Nie należy mylić ich z tanimi imitującymi jedynie katalityczne promienniki urządzeniami sprzedawanymi w supermarketach.

MODELE:

 

ZASTOSOWANIE I ZALETY PROMIENNIKÓW KATALITYCZNYCH TO:

Katalityczne utlenianie ( spalanie) to przede wszystkim EKOLOGIA, ZDROWIE, ENERGIA I BEZPIECZEŃSTWO

EKOLOGIA to oczyszczanie powietrza z palnych gazów i rozpuszczalników jako efekt dodatkowy oraz brak emisji czadu przy utlenianiu gazu. Jednocześnie nie ma emisji NOx, tylko CO2 i para wodna. 

ZDROWIE to czyste powietrze w pomieszczeniu i brak emisji Nox i CO do środowiska. 

ENERGIA to 100% konwersja energii gazu i dodatkowa bezpłatna energia z utlenienia LZO*( VOCs)

* LZO to lotne związki organiczne

BEZPIECZEŃSTWO: 100% bezpieczeństwa: nadają się do pomieszczeń z materiałami palnymi i zagrożonymi wybuchem oraz mają atest Ex Atex.  

Promienniki polecane są do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, gdzie unoszą się palne opary lub składowane są materiały łatwopalne ( można je swobodnie stosować w różnego rodzaju malarniach) a także do:

1. Rozmrażania materiałów

2. Przemysłu spożywczego

3. Podgrzewania produktów dla różnych aplikacji przemysłowych

4. Malowania proszkowego

5. Utwardzania włókna szklanego

6. Termo formowania plastiku

7. Suszenia lakierów wodnych i lakierów na bazie rozpuszczalników

8. Piaskowania

9. Suszenia atramentu

10. Wulkanizacji

11. Przemysłu petrochemicznego

12. i wielu innych...

 

BEZPIECZEŃSTWO

Promienniki zostały skonstruowane i przebadane pod kątem ich bezpiecznego używania. Urządzenia posiadają następujące certyfikaty:

1. ATEX Certyfikat ( zgodnie z dyrektywą Europejską 94/9/EC, promienniki mogą być używane w pomieszczeniach potencjalnie niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem, pożarem)

2. FM Certyfikat ( Certyfikacja Iskrobezpiecznego Wyposażenia i Sprzętu w USA i Kanadzie)

3. CSA Certyfikat ( Canadian Standard Association- zgodność z normami kanadyjskimi)

4. GOST ( Certyfikat umożliwiający montaż i sprzedaż promienników na terenie Federacji Rosyjskiej)

5. UKR- SEPRO ( Certyfikat na teren Ukrainy)